Salesforce Winter 18 release är lanserad

,

Salesforce winter 18 release är lanserad och EU instanserna är uppdaterade. Flertalet nya funktioner och förbättringar har kommit på plats. En efterlängtad funktioner är att det nu är möjligt att använda en dashboard som en komponent på ”home”. Nu finns även ”view report” på de rapporter som är adderade till home och andra page layouts.

https://releasenotes.docs.salesforce.com/en-us/winter18/release-notes/salesforce_release_notes.htm